Ukupni prihodi mikrokreditnog sektora u Federaciji BiH u prvih šest mjeseci 2023. godine iznosili su 75,5 miliona maraka i veći su za 13,6 miliona maraka ili 22 posto u odnosu na isti period 2022. godine.

U strukturi ukupnih prihoda MKO, prihodi od kamata i slični prihodi sudjeluju sa 80,1 posto, operativni prihodi sa 5,4 posto, a ostali poslovni prihodi sa 14,5 posto. U odnosu na isti period 2022. godine, prihodi od kamata i slični prihodi, zabilježili su porast od 3,3 miliona maraka ili 5,7 posto. Prihodi od kamata na kredite, kao najznačajnija stavka prihoda od kamata i sličnih prihoda porasli su za 3,1 milion maraka ili 5,8 posto.

Operativna efikasnost poslovanja mikrokreditnog sektora Federaciji BiH krajem juna 2023. godine iznosila je 17,83 posto, što je u okviru propisanih pokazatelja. U periodu januar - juni 2023. godine, MKO sa sjedištem u Federacije BiH zaključile su ukupno 70.399 ugovora, te su isplatile 298,7 miliona maraka mikrokredita, što je za 1.998 ugovora ili 2,8 posto manje u odnosu na isti period 2022. godine, odnosno u vrijednosti isplata za 27,3 miliona maraka ili 10,1 posto više isplata u odnosu na promatrani period. navodi se u informaciji Agencije za bankarstvo FBiH, koja regulira i rad MKO.

U Federaciji BiH je krajem juna 2023. dozvola za rad FBA imala 14 MKO, od toga deset MKF (neprofitne organizacije) i četiri MKD (profitne organizacije), što je za jedan MKO više u odnosu na kraj 2022. godine.

U mikrokreditnom sektoru u Federacije BiH na kraju juna 2023. godine bilo je ukupno zaposleno 1.418 radnika, što je za šest radnika više u odnosu na kraj 2022. godine. Od ukupnog broja zaposlenih u mikrokreditnom sektoru u FBiH, u MKF je zaposleno 1.212 radnika ili 85,5 posto, odnosno MKD 206 radnika ili 14,5 posto.