Bankarski sektor u Federaciji BiH je u 2022. godini iskazan pozitivan financijski rezultat u iznosu od 361,38 milion maraka, što je za 67,8 miliona maraka više u odnosu na 2021. godinu (293,56 miliona KM). Sve banke su poslovale s dobiti, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH.

Na kraju 2022. godine u FBiH bankarsku dozvolu ima 13 komercijalnih banaka. U odnosu na 2021. godinu broj banaka je smanjen za jednu banku (Sberbank BH) kojoj je Agencija za bankarstvo FBiH (FBA) oduzela dozvolu za rad zbog provođenja statusne promjene plaćanja druge banke.

Ukupni prihodi bankarskog sektora u FBiH u 2022. godini iznosili su 1,3 milijarde maraka u odnosu na godinu ranije veći su za 64,1 milion maraka ili za 5,3 posto. U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od kamata i slični prihodi sudjeluju sa 52,5 posto, dok prihodi operativno djeluju sa 47,5 posto.

U bankarskom sektoru na kraju 2022. godine bilo je zaposleno 6.410 osoba, što je manje za 22 radnika ili 0,3 posto u odnosu na 2021. godinu.