Sagovornici su pozdravili današnji susret i njegov značaj s obzirom na to da je ovo prvi put da se član Predsjedništva Bosne i Hercegovine sastaje sa najvišim dužnosnicima Kanade.

Razgovarano je o odnosima Bosne i Hercegovone i Kanade, kao i o izazovima sa kojima se susreću zemlje zapadnog Balkana, ali i čitav svijet.

Ministar vanjskih poslova iskazao je podršku Kanade Bosni i Hercegovini na njenom putu ka NATO-u i EU. Razmijenjena su mišljenja o trenutnoj migrantskoj krizi koja pogađa Evropsku uniju i Tursku, te kako bi se to moglo odraziti na Bosnu i Hercegovinu i zemlje regiona koje nemaju kapacitet da odgovore na ove izazove.

Iskazan je interes Kanade da pruži podršku Bosni i Hercegovini u vidu reformi, novih investicija i projekata. Razgovarano je i o potrebi potpisivanja Sporazuma o unapređenju i zaštiti stranih investicija kao prvom koraku ka značajnijim ulaganjima Vlade Kanade u Bosnu i Hercegovinu.

Zaključeno je da su od velike važnosti za ovu saradnju vladavina prava i sigurnost u Bosni i Hercegovini, ali prvenstveno da se sprovede reforma pravosuđa koja će omogućiti da Bosna i Hercegovina bude stabilna zemlja za nova ulaganja i saradnju.