Proglašenje paradržavne tvorevine Srpske Republike BiH, 9. januara 1992. godine, potupno je nelegalan čin jer tada važeći Ustav Socijalističke Republike BiH to nije dopuštao. Svi postupci koji su doveli do proglašenja Srpske Republike BiH su protivzakoniti, poručeno je danas u Sarajevu, na Međunarodnoj konferenciji pod nazivom "Pravne i političke posljedice Deklaracije o proglašenju Republike srpskoga naroda Bosne i Hercegovine 9. januara 1992. godine", javlja Anadolu Agency (AA). 

Riječ je o konferenciji koja je u srijedu počela u Sarajevu, a na kojoj učestvuje 36 eminentnih profesora i istraživača iz brojnih zemalja.

Amir Kliko, s Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, navodi kako je Srbija, uočivši jasan raspad Socijalističke Jugoslavije, preuzela saveznu vojsku i krenula u oružanu agresiju na neke njene dijelove koje je željela u nekoj novoj Velikoj Srbiji. 

Naglašava kako je oružanoj agresiji na BiH prethodila politička i pravna priprema kroz stvaranje paradržavne tvorevine "Srpske Republike BiH". 

 - Njeno proglašenje 9. januara 1992. potupno je nelegalan čin jer tada važeći Ustava Socijalističke Republike BiH to nije dopuštao. Osim toga, proglašena je od strane nelegalnog organa tzv. Skupštine srpskog naroda u BiH. Svi postupci koji su doveli do proglašenja Srpske Republike BiH su protivzakoniti - poručio je Kliko. 

Sead Selimović, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, podvukao je kako je u periodu 1992-1995. Savezna Repubublika Jugoslavija, odnosno Srbija i Crna Gora, vodila osvajački rat protiv Republike BiH, izvodila oružane akcije u cilju realizacije velikosrpskog političkog projekta, odnosno formiranja jedinstvene srpske države na Balkanu. 

 - U okupiranim mjestima RBiH planiran je, organizran i izvršen zločin genocida nad Bošnjacima. SR Jugoslavija je u RBiH formirala paradržavnu tvorevinu Republiku srpskog naroda u BiH, koja je djelovala u ime Srbije i Crne Gore - rekao je Selimović te dodao: 

- Cijelim tokom rijeke Drine i na cijelom prostoru istočne Bosne, u svim mjestima i gradovima je kontinuirano, od 1992. do 1995, vršen genocid. Država Srbija i Crna Gora su uz pomoć svojih paradržavnih tvorevina osmislile, planirane, pripremale, organizirale i izvršile agresiju na RBiH i genocid nad Bošnjacima. To potvrđuje činjenica da je oko 20.000 stanovnika bosanskog Podrinja ubijeno i nestalo u prvim mjesecima agresije i na tom području je pronađeno oko 20 masovnih grobnica. 

Konferenciji su prisustvovale brojni akademski radnici i porodice žrtava rata i genocida u BiH.