Janez Kopač, direktor Energetske zajednice, obraćajući se zastupnicima na današnjoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH u okviru obaveza BiH prema Energetskoj zajednici kazao je da sporo sporovodimo energetske reforme. Ukazao je na štetnost termoelektrana po zdravlje stanovnika u regionu kazavši da od njihovog zagađenja godišnje umre oko 3.000 ljudi, od toga najmanje 100 u našoj zemlji.

-  Često sam žalostan jer Bosna i Hercegovina nekada na početku rada Energetske zajednice je bila je izuzetno progresivna, recimo 2006. godine, a danas je sasvim na kraju što se energetskih reformi tiče. Treba pokazati ozbiljnost kada pričamo o pravnom poretku Energetske zajednice, a to su mnoge direktive i uredbe Evropske unije. Na području gasa BiH je na posljednjem mjestu, kao i nafte. A što se tiče održivog razvoja nije na visokom mjestu – rekao je Kopač.

Podsjetio je da je protiv naše zemlje pokrenuto devet prekršajnih postupaka.

- Jedan od prekršajnih postupaka je jer nije urađeno prestrukturiranje u oblasti elektroprivrede. U regionu najnedisciplinovanija je Republika Srbija, a ostale zemlje u okruženju su dosta agilne u oblasti reformi. Što se tiče BiH, na području električne energije nema državnog zakona, ni razdvajanje operatera. Dominiraju tri elektrioprivrede. U oblasti gasa, legislativni okvir je najveći problem i tu slika nije crno-bijela. Mi smo 2016. i 2017. imali seriju sastanaka, dogovorili o državnom zakonu o električnoj energiji i gasu. Iz RS-a nije došlo nikakvio mišljenje. Iz FBiH je stiglo mišljenje da mora biti usklađeno sa Ustavom. Na kraju, zakona nema. Treba malo političke volje da se to usvoji jer nacrt zakona postoji – rekao je Kopač.

Osvrnuo se na rad termoelektrana kako u BiH, tako i u regionu.

- Tri termoelektrane u FBiH moraju prestati raditi u 2021. i 2023. godini. Među deset najvećih 10 zagađivača u cijeloj Evropi su i TE iz BiH. Naime, na Zapadnom Balkanu postoji 16 termoelektrana koje proizvode više emisija sumpor dioksida i azotnog oksida više od 250 postojećih u cijeloj Evropi jer nema filtera. I one ubiju godišnje  3.000 ljudi. To košta zdravstveni sistem, vaš i zemalja u regiji, oko 11 milijardi eura godišnje. To ne plaćaju TE, a plaćaju porezni obveznici. U BiH bar 100 osoba umre zbog tih TE, a najgora situacija je u Srbiji, a pogođene su i Hrvatska, Italija, Mađarska i te zemlje postaju nervozne – rekao je Kopač.

Govorio je i o planovima zemalja EU-a u narednom periodu a koje treba slijediti i naša zemlja.

- Obaveza u Evropskoj uniji je da moraju sve zemlje donijeti integrirane energetsko klimatske planove, pa i BiH. Taj plan imat će usklađene mjere i cilj da se emisije ugljen dioksida smanje. Ali na nivou EU-a taj cilj već postoji. Neće biti uglja, nafte ni gasa niti u jednoj zemlji EU-a, samo obnovljivi izvori. To je usmjerenje u Evropskoj uniji. Van nje, američki predsjednik Donald Trump je protiv toga. Grčka planira zatvoriti sve rudnike do 2023. godine – kazao je Kopač.