Sastanku je prisustvovao i direktor Kancelarije za veterinarstvo BiH Ljubomir Kalaba. Tema sastanka bila je otklanjanje nepravilnosti uočenih prilikom izvoza junećeg mesa u Tursku, nakon što je Kancelarija za veterinarstvo BiH izdala uputstvo o zabrani potpisivanja veterinarskih certifikata zbog uočenih nepravilnosti prilikom izvoza.

Ministar Košarac istakao je da je, sa aspekta primarnih ciljeva poštivanja međunarodnih ugovora i obaveza BiH i otvaranja novih tržišta, od izuzetne važnosti da izvoz mesa u Tursku bude nastavljen i unaprijeđen, te da će izvoz mesa u Tursku biti nastavljen pod pojačanim mjerama insepkcijskog nadzora od Kancelarije za veterinarstvo BiH, u skladu sa izmijenjenim uputstvom o potpisivanju veterinarskih certifikata.

- Danas smo razgovarali o otklanjanju određenih nepravilnosti, koje smo naslijedili po preuzimanju mandata. Firma 'Tareks', koja je, de facto, imala povlašteni položaj od strane Turske prilikom izvoza mesa, otkupljivala je mesamo samo od jedne klaonice. Mi tražimo da broj kooperanata bude povećan. Na današnjem sastanku dogovoreno je da se ta saradnja proširi na još najmanje dvije kompanije koje se bave klaoničkom djelatnošću, a koje su certifikovane od Turske - rekao je ministar Košarac.

Pri tome će se, kako je naglasio, insistirati na tome da klaoničarski kapaciteti moraju otkupiti proizvore domaćih proizvođača. Najavljeno je i da će Kancelarija za veterinarstvo BiH vršiti pojačan nadzor svih klaoničarskih kapaciteta, čiji je cilj sklopiti ugovore sa domaćim proizvođačima. Košarac je istakao da će se insistirati i na povećanju iskorištenosti kvota za izvoz u Tursku, budući da je otvoreno 8.000 tona, a do sada odobreno 3.000 tona.

- Povećanje iskorištenosti kvota značilo bi povećanje robne razmjene i plasmana domaćih proizvoda, što bi domaćim proizvođačima omogućilo mnogo veću participaciju u vanjskotrgovinskoj razmjeni - istakao je Košarac.

Tokom današnjeg susreta, najavljeno je da će, u cilju unapređenja saradnje, uskoro biti održan sastanak ministra Košarca sa institucijama i tijelima u Turskoj nadležnim za ovo pitanje, saopćilo je Ministarstvo vanjske trgovine BiH.