Savjetnik predsjedavajućeg Predsjedništva BiH dr. Slaven Kovačević osvrnuo se na izjavu člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika koji je za Srnu kazao kako je krajnje vrijeme da se u RS-u mobiliziraju sve političke snage koje će jasno odbiti bilo kakvu mogućnost saradnje sa političkim snagama koje ignoriraju postojanje drugih suvereniteta u BiH.

-S obzirom na to da je i Dodikova ustavna nadležnost zaštita suvereniteta Bosne i Hercegovine, na što je položilo zakletvu, potrebno je gospodinu Dodiku skrenuti pažnju na to da u BiH postoji isključivo samo jedan suverenitet, a ne kako to on implicira više nekakvih suvereniteta, premda razumijemo da je samo spominjanje nekakvih drugih suvereniteta dio šire Dodikove antiustavne političke strategije - naveo je Kovačević i dodao:

"U svakoj državi, pa i u Bosni i Hercegovini, suverenitet je jedan i on pripada samo i isključivo državi, dok je nosilac suvereniteta građanin. Suverenitet je neprenosiv, nepodijeljiv i neotuđiv".

U sadašnjem Ustavu Bosne i Hercegovine, kako je naveo, jasno je utvrđeno da Bosna i Hercegovina, putem svojih institucija može preuzeti sve nadležnosti na zaštiti vlastitog suvereniteta, teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti i međunarodno-pravnog subjektiviteta. To je, dodaje, jasan pokazatelj da suverenitet pripada državi Bosni i Hercegovini, odnosno da u njoj nema više suvereniteta, osim onoga državnog. Identično se može vidjeti i kroz primjere Ustava Crne Gore i na primjeru Ustava Sjeverne Makedonije, saopćeno je iz Komšićevog Ureda.

-Suverenitet ne pripada "konstitutivnim narodima" jer tako i ne piše u Ustavu Bosne i Hercegovine, a to nije ni praksa u modernim evropskim državama jer je u njima građanin nositelj državnog suvereniteta, a posebno se suverenitet ne može prenositi, podijeliti ili otuđiti, iako bi pojedini lideri dio suvereniteta prenijeli na susjedne države - rekao je Kovačević i dodao:

"Retoričkim akrobacijama u javnom diskursu, putem uvođenja terminologije o "drugim suvernitetima", suverenitet BiH se podriva, ali, iako je to strategija, on ne može biti narušen. Pozivam, akademsku zajednicu, naročito pravnike, da se detaljnije pozabave pojavama fabriciranog antiustavnog novogovora koji je uperen protiv suvereniteta BiH, govora koji ne dolazi iz Dodikove glave nego iz krugova koji ne odustaju od velikosrpskog projekta".