Rukovodilac Ureda za monitoring i analize CBBiH Dejan Kovačević je govoreći o temi "Instrument obavezne rezerve u valutnom odboru" podsjetio da je monetarna politika Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (CBBiH) povjerena Centralnoj banci BiH, čime je i ustanovljen valutni odbor, odnosno čvrsto vezanje konvertibilne marke za euro. Uvođenjem i primjenom valutnog odbora, po njegovim riječima, preuzeli smo monetarne uvjete eurozone i uvjetno rečeno monetarnu politiku Evropske centralne banke.

- Ono sa čime se danas suočavamo je ogroman šok koji je pogodio cijeli svijet, ograničena je ponuda određenih resursa, energenata, prije svega, nafte i gasa zbog dešavanja u Ukrajini nakon izlaska iz korone, poremećeni su lanci snabdijevanja i sve te stvari su rezultirale skokom cijena osnovnih energenata i hrane koji je rezultirao rastom inflacije. S tim se manje, više suočava cijeli svijet, pa tako i BiH - naveo je Kovačević.

U centralnim bankama, kako je dodao, obaveznim rezervama se reguliše likvidnost komercijalnih banaka.

Kovačević je naveo da CBBiH u saradnji sa MMF-om je planira novi okvir obavezne rezerve koji bi trebao stupiti na snagu od 1. januara 2023. godine. Predviđa uvođenje održavanja obavezne rezerve u stranim valutama, omogućit će veću fleksibilnost u primjeni instrumenta obavezne rezerve (valutna diferencijacija stope obavezne rezerve i politike naknade), a jedan do ciljeva, kako je rekao, je smanjenje evroizacije pasive (i aktive) sektora komercijalnih banaka.