Podsjetio je da je FZS 2008. prestao objavljivati podatke o minimalnoj i prosječnoj cijeni potrošačke korpe, te da od tada zvaničnih podataka nema.

Kremić je naveo da Bosna i Hercegovina na putu ka članstvu u Evropskoj uniji kontinuirano radi na harmonizaciji s pravnom stečevinom i standardima unije.

- Podaci o potrošačkoj korpi koji su objavljivani do 2008. bili su bazirani na popisu stanovništva iz 1991. Budući da ti podaci nisu bili ažurirani, FZS je počeo izradu ankete o potrošnji domaćinstava, u saradnji s Agencijom za statistiku BiH i entitetskim institucijama, što je standard koji prati EU - rekao je Kremić.

Naglasio je da je FZS nakon popisa stanovništva koji je u BiH izvršen 2013. i podacima koji su objavljeni 2016., u saradnji s Agencijom za statistiku BiH počeo ažurirati uzorak koji će biti primjenjivan na svim anketama.

- Najveći broj upita koji je FZS primao bio je vezan za podatke o potrošačkoj korpi koji nisu objavljivani, te smo Vladi FBiH predložili izradu metodologije koja je vrlo kompleksna - kazao je Kremić.

Pojasnio je da je predloženo da bude formirana radna grupa s predstavnicima Ureda premijera FBiH, Ministarstva finansija i Ministarstva trgovine FBiH i uz podršku stručnjaka iz Svjetske banke.

- Mislimo da su stvoreni uslovi za to s obzirom na to da je obavljen popis stanovništva, objavljeni rezultati i ažuriran uzorak, te imamo svježu podlogu za pripremu te metodologije - poručio je Kremić.