Federalni zavod pa penzijsko i invalidsko osiguranje još nije dobio novac od prodaje devastiranog Doma penzionera Nedžarići u Sarajevu. Prema riječima Zijada Krnjića, direktora Zavoda PIO, u toku je definiranje prodajnog ugovora i za 15-ak dana očekuju isplatu, a kako nam je rekao, oni su već Općini Ilidža isplatili tri miliona KM.

Podsjećamo, na aukcijskoj prodaji koja je održana 16. oktobra, posredstvom Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine, Dom penzionera je prodat firmi Capital Holding za 10.364.140 KM. Na tom mjestu bi trebalo da se izgradi veliki tržni centar, hotel i poslovna zgrada. Radi se o dosta atraktivnoj lokaciji za gradnju.

- Nismo još dobili novac. Sada smo u fazi definiranja ugovora. Bit će ugovoreno najvjerovatnije u narednih 15-ak dana i eto iza toga je plaćanje kako bude predviđeno ugovorom. Depozit smo dobili i to je naše, nekih milion KM i 36.000 KM, što je deset posto od prodajne cijene. Ne može se više ni povući. Ostatak cijene će biti prema ugovoru koji se sada radi kod notara. Mi smo Općini Ilidža već platili tri miliona KM jer naša obaveza prema ugovoru s njima bila 120 dana od upisa u gruntovne knjige, pa s obzirom na to da je to vrijeme prošlo, mi smo bili u obavezi isplatiti im kada smo dobili depozit, kada smo praktično prodali lokaciju s objektom - pojašnjava nam Krnjić.

Dodaje da kada se sve sabere i oduzme, sedam miliona KM ide u Fond PIO za redovno poslovanje, penzije.

Naime, Zavod PIO je prije prodaje morao postići dogovor sa Općinom Ilidža jer pojedine parcele nisu bile uknjižene na Federalni zavod PIO iako su ih oni kupili, nego na Općinu Ilidža, pa je Ilidža tražila naknadu za to zemljište. Takav propust je napravljen prije rata.

Krnjića smo upitali koje će još imovine Zavoda PIO ići na prodaju.

- Ostaje ruševan objekat u Bihaću. Ide procjena vrijednosti, a potom će i ovaj objekat ići na aukcijsku prodaju preko Agencije za privatizaciju FBiH. Treba u Bihaću završiti i neke administrativne procedure. Ostaje i objekat u Zenici. Međutim, tamo funkcioniše ta državna ustanova Dom penzionera i evo za sada u funkciji je toga. Mi nemamo nekog plana šta ćemo. Kada se odluče, i to će biti predmet dogovora sa kantonom - rekao nam je Krnjić.