Mjerenjem nivoa šećera u krvi, krvnog tlaka i savjetima za građane zdravstveni profesionalci obilježili su danas u Sarajevu Međunarodni dan sestrinstva, a osvrnuli su se i na njihov rad i ulogu u njezi bolesnih i zaštiti zdravih ljudi.

Predsjednica Upravnog odbora Udruženja medicinskih sestara i tehničara FBiH Nihada Kulovac izjavila je novinarima da su za medicinsku sestru i tehničara potrebni požrtvovanost, humanost, ljubaznost, strpljenje i razumijevanje. Ipak, kako je kazala, činjenica da mnogo medicinskih sestara i tehničara napušta BiH govori o njihovom položaju.

- Nije samo finansijska situacija razlog odlaska medicinskih sestara. Veći problem je nevrednovanje sestrinstva kao profesije jer, bez obzira na to o kojem se nivou i profilu obrazovanja radilo, u pitanju je medicinska sestra. Ne štitimo postojeći kadar, tako da je na većini klinika na tridesetak kreveta jedna medicinska sestra u noćnoj smjeni - naglasila je.

Podsjeća da npr. na primarnom nivou zdravstvene zaštite ljekar može imati oko 26 pacijenata dnevno. Naravno, u tom timu je i medicinska sestra.

- Međutim, ljekar na primarnom nivou ima dnevno 40-50 i više pacijenata. Situacija nije drugačija niti na drugim nivoima zdravstvene zaštite - naglasila je.   

Ističe da ima i pozitivnih primjera koji "prepoznaju medicinsku sestru koja je napredovala u struci i svakako su to i vrednovali".

Članica Projekta jačanja sestrinstva u BiH Ana Sredić podsjeća da u zdravstvenom soistemu BiH ima oko 20.000 medicinskih sestara i tehničara. Međutim, da bi se u potpunosti iskoristio njihov potencijal i unaprijedio položaj neophodno je ulagati u tu profesiju i rješavati probleme i izazova s kojima se suočavaju.

- Projekt poduzima niz aktivnosti da bi ojačao strukovna udruženja, standardizirao usluge, unaprijedio formalno i neformalni obrazovanje te u konačnici osigurao sigurnije i kjvalitetnije zdravstvene usluge, ponajviše za najranjivije kategorije stanovništva - ističe ona. 

Kaže da medicinske sestre iz BiH odlaze jer su u drugim državama za njih povoljniji uvjeti za život i rad. Vjeruje da je potrebno raditi na poboljšanju uvjeta za njihov rad ovdje "da im damo razloga da ostanu."  

Na Trgu Djece Sarajeva danas je, u povodu Međunarodnog dana sestrnstva, upriličena i vježbu iz osnova održavanja života, da bi svaki pojedinac mogao prepoznati životno ugroženog pacijenta i spasiti mu život.       

Svake godine medicinske sestre cijelog svijeta obilježavaju Međunarodni dan sestrinstva (12. maj) na dan rođenja Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva.