Na Izbornoj konferenciji Socijaldemokrata Bosne i Hercegovine Kantona Sarajevo večeras je za predsjednicu izabrana Lejla Tuco. Za predsjednika Nadzornog odbora je imenovan Emin Fatkić, a članovi su Mirela Zijadić i Indira Gazibara.

- Izabrali smo i 19 članova Kantonalnog odbora Socijaldemokrata. Ciljano su većinom izabrane osobe koje nisu imale aktivnu političku karijeru niti su ranije bili članovi drugih političkih stranaka – rekli su nam iz Socijaldemokrata Bosne i Hercegovine Kantona Sarajevo.