Vlada Tuzlanskog kantona danas je privrednom društvu "Bingo" d.o.o. export-import Tuzla dodijelila koncesiju za eksploataciju mineralne vode na lokalitetu Ljubače na području Tuzle, na period od pet godina, saopćeno je nakon sjednice Vlade TK.

Odlukom je definirana jednokratna i tekuća koncesiona naknada, te definirano da će koncesionar prije potpisivanja Ugovora o koncesiji, dostaviti koncesoru bezuslovnu bankovnu garanciju.

U Vladi navode da je kao koncesor određeno Ministarstvo privrede TK, koje će sa koncesionarom zaključiti ugovor u roku od 15 dana, od dana dobijanja odobrenja ugovora od strane Komisije za koncesije TK.