Direktor FUZIP-a Anis Ajdinović navodi da su  od 15.3.2020. godine, kada je donesena odluka o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori iz svih 10 inspektorata raspoređeni na 14 graničnih  prijelaza BiH na području FBiH, gdje u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH.

- Zaključno s danom 30.aprilom, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 30.725 rješenja o stavljanju putnika pod zdravstveni nadzor na period od 14 dana. Za kategorije lica iz nove Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 144, a koja se primjenuje od 24.aprila, federalni sanitarni inspektori su tokom jučerašnjeg dana na graničnim prijelazima izdali ukupno 912 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor odnosno ograničenju kretanja van mjesta boravka, i to 603 rješenja o izolaciji, te 165 rješenja za vozače,  101 rješenje za pogranične i  43 za prekogranične radnike- navodi Ajdinović.  

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je obuhvaćeno ukupno 3.413 državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci, spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije i karantina. Isto vrijedi i za 331 državljana BiH s prebivalištem na području Brčko distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko distrikta.

- Od stupanja na snagu Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 144. od 24.4.2020 godine i Naredbe broj 144-1. od 29.4.2020. godine, Inspektorat RS je dostavio podatke o 392 lica kojim je republički sanitarni inspektor izdao rješenje o kućnom karantinu, te podatke o rješenjima za 2.380 vozača koji su na teritoriju BIH ušli na graničnim prijelazima koji se nalaze na području RS, a imaju prebivalište u FBIH.

Danas ističu mjere iz 515 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 25.459 lica istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana – kaže Ajdinović.

Iz FUZIP-a obavještavaju sve osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da ono prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

- Po donošenju Odluke Vlade FBiH o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH kojom je određeno utvrđivanje marži, dežurni tim Federalnog tržišnog inspektorata je u cilju zaštite građana od nerazumnog povećanja cijena i tokom današnjeg dana vršio inspekcijske nadzore benzinskih pumpi, ali i drugih prodajnih objekata na području Federacije BIH. Do ovog trenutka izvršeno je  sedam  inspekcijskih nadzora. Utvrđeno  je sedam prekršaja, što podrazumijeva podnošenje  sedam prekršajnih naloga u iznosu od  12.700 KM – saopćio je Ajdinović.