Ovu informaciju za Faktor potvrdio je Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarastvo FBiH. 

- Ako govorimo o iznosima, ukupan iznos kreditnih obaveza onih koji su tražili moratorij je dvije milijarde i 912.407.000 KM. Ukupan iznos kreditnih obaveza klijenata kojima je odobren moratorij je milijarda i 383.529.000 maraka - kazao je Mahmuzić.

Prema njegovim riječima, od ukupnog broja zahtjeva, 26.785 se odnosi na fizička lica. 

- Od toga je odobren 23.331 zahtjev. Ako govorimo o novcu, po zahtjevima je to 700.351.000 KM, a odobreno je 505.352.000 KM i to su iznosi kredita - istakao je. 

Što se tiče pravnih lica, njih 2.838 je tražilo moratorij na otplatu kredita, sa ukupnim iznosom od dvije milijarde i 212.056.000 KM. 

- Broj odobrenih zahtjeva za pravna lica je 1.132, sa ukupnim iznosom od 878.177.000 KM. To su posljednji podaci koje imamo od petka - zaključio je Mahmuzić.