Zastupnici su najprije imali mnoštvo upita za Vladu FBiH, ali i inicijativa. Pitali su Vladu FBiH kada će izaći sa novim rješenjem za prevalaženje krize uzrokovanom koronavirusom, ukazivali na pojačano zagađenje zraka u Zenici, tražili da se izdvoji dva miliona KM za kulturu.

Nedovoljno testiranja na COVID-19 u Srednjobosanskom kantonu 

- Imam dva pitanja za Vladu Federacije BiH. Prvo je kada će Federalna vlada izaći sa rješenjem za građanstvo kada je riječ o prevazilaženju ekonomske krize uzrokovane pandemijom jer je "koronazakon" istekao, a drugo je da li se ukida Fond za studentske zajmove nakon više od 15 godina - pitao je zastupnik Damir Mašić iz SDP-a.

Nijaz Helez (SDP) koji dolazi iz Srednjobosanskog kantona je ukazao na, po njemu, mali broj testiranja na COVID-19 u ovom kantonu kazavši da je veliki broj oboljelih evidentiran u augustu i septembru, te da se za građanstvo ovog kantona mora osigurati mnogo više testiranja.

Mara Đukić (DF) je zatražila od Vlade FBiH da zaustavi ubrzanu gradnju mini hidroelektrana na bosanskim rijekama i da se sačini revizija već izgrađenih.

Dževad Adžem (DF) je podsjetio da izvještaj koji je bio pred Zastupničkim domom FBiH detektovao pet oblasti pogođenih krizom uzrokovanom koronom, navodeći da se radi o trgovini, prerađivačkoj indiustriji, umjetnosti, prijevozu i skladištenju.

- A potom je federalni premijer kazao da su najviše pogođeni turizam, izvoz, poljopriveda, transport, a kulture nema nikako. Pokrećem inicijativu ispred DF-a da se obaveže Vlada FBiH na ime pomoći za umjetnost, zabavu i rekreaciju osigurana dva miliona KM, a koji će biti raspoređeni preko Federalnog ministarstva kulture i sporta - rekao je Adžem.

Zastupnik Albin Muslić (SDP) je ponovo postavio pitanje kada će započeti gradnja puta Lašva - Nević Polje prema Unsko-sanskom kantonu, ogorčeno komentirajući kako će ovom brzinom priprema, trebati 100 godina da se izgradi ova važna dionica.

Radijacijski incident u Sarajevu 

Alma Kratina (DF) je ukazala na povećanje zagađenje zraka u Zenici u dane vikenda.

- Stanovnici Zenice se žale da primjećuju povećano zagađenje iz ArcerolMittala. Tražim o ovome informacije od Federalne uprave za inspekcijske poslove, tačnije fokus na inspekcijski nadzor u dane vikenda - rekla je Kratina.

Adis Arapović (SBB) je imao dva pitanja za Ministarstvo pravde FBiH na koja mu ni ranije nije odgovoreno.

- Koliki je iznos nenaplaćenih budžetskih prihoda, odnosno, primitaka po osnovu pravosnažnih sudskih odluka o prekršajima od 2015. do 2019. godine. Za svaku budžetsku godinu pojedinačno. Temeljem mojih saznanja da se radi o desecima miliona KM nenaplaćenog prihoda, molim za precizno pojašnjeje kako su nastali ovako veliki dugovi i šta je zakonska anomalija koja je to omogućila i kako se tako visoka nenaplativost može riješiti - pitao je Arapović.

Zastupnik Nihad Čolpa je podsjetio na radijacijski incident u Sarajevu, koji se dogodio u decembru prošle godine u jednom od objekata Energoinvesta na lokacija naselja Stup.

- U centru BiH imamo nuklearni otpad. Tražim podatke od Vlade FBiH kolika je trenutna kontaminacija tog dijela, kolika je površina kontaminirana i šta je učinjeno po tom pitanju - pitao je Čolpa.