- Prošlog petka sam izrazio svoju sve veću zabrinutost, ponavljajući zabrinutost svjetskih lidera i građana svijeta, zbog događaja koji se odvijaju u Ukrajini. Želim da objavim da sam odlučio da nastavim sa otvaranjem istrage o situaciji u Ukrajini, što je prije moguće - izjavio je Karim AA Khan. 

Tužilac Khan dalje navodi da je pregledao zaključke Ureda koji proizilaze iz preliminarnog ispitivanja situacije u Ukrajini i potvrdio da postoji osnov za pokretanje istrage.

- Konkretno, zadovoljan sam da postoji osnovana sumnja za vjerovanje da su u Ukrajini počinjeni i navodni ratni zločini i zločini protiv čovječnosti u vezi sa događajima koji su već ocijenjeni tokom preliminarnog ispitivanja od strane Ureda. S obzirom na širenje sukoba posljednjih dana, moja namjera je da ova istraga obuhvati i sve nove navodne zločine koji spadaju u nadležnost mog Ureda koje počini bilo koja strana u sukobu na bilo kojem dijelu teritorije Ukrajine.

Već sam zadužio svoj tim da istraži sve mogućnosti očuvanja dokaza. Sljedeći korak je nastavak procesa traženja i dobijanja odobrenja od Pretpretresnog vijeća Suda za otvaranje istrage. Također ću tražiti podršku svih država članica i međunarodne zajednice u cjelini dok se moja kancelarija bavi svojim istragama. Pozivam na dodatnu budžetsku podršku, na dobrovoljne priloge za podršku svim našim situacijama i na ustupanje besplatnog osoblja. Važnost i hitnost naše misije je previše ozbiljna da bismo bili taoci nedostatka sredstava. Nastavit ću da pomno pratim dešavanja na terenu u Ukrajini i ponovo pozivam na suzdržanost i striktno poštovanje važećih pravila međunarodnog humanitarnog prava - izjavio je tužilac MKS-a.