Na osnovu podataka Operativne grupe utvrđeno je da postoji potreba za pojačanim nadzorom migrantskog talasa, kontroliranjem priliva ilegalnih migranata, kao i njihovog kretanja,.

Stoga Vlada USK daje podršku radu Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona, a doneseni su i zaključci o mjerama za koordiniranje i nadzor nad migrantskom krizom na području  Kantona.

Vlada USK zahtijeva od Međunarodne komisije za migracije (IOM), u cilju određivanja kapaciteta Unsko-sanskog kantona za prihvat migranata, da predoči tačan broj lica koja mogu biti smještena u postojećim privremenim prihvatnim centrima u objektima: Đački dom, hotel Sedra, Bira, Miral i Trnovi, te da Vladu USK kontinuirano izvještava o svim promjenama koje se tiču kapaciteta za prihvat migranata. Također, Vlada USK zabranjuje uspostavljanje novih prihvatnih centara, kao i smještaja u privatnim objektima na području USK od strane međunarodnih organizacija bez prethodno dobijene saglasnosti lokalne vlasti i obavještavanja Operativne grupe.

Traži se da IOM hitno organizira rad zaštitarskih službi unutar privremenih prihvatnih centara kojima upravljaju, te da, u saradnji sa Uredom za strance, uspostavi kućni red za migrante smještene u tim centrima. Vlada USK zahtijeva od IOM-a da, u dogovorenom roku, migrante smještene u hali Miral u Velikoj Kladuši, zbrine u prihvatni centar Ušivak u Hadžićima.

Od Ministarstva sigurnosti BiH i policijskih agencija svih nivoa vlasti traži se da, svako u okviru svoje nadležnosti, i dalje vrši pojačanu kontrolu svih prevoznih sredstava koja idu u pravcu USK, radi kontrolisanja priliva migranata u odnosu na raspoložive kapacitete u postojećim privremenim prihvatnim centrima, koji će biti definirani i redovno ažurirani u saradnji sa IOM.