- Svako želi da se o njemu misli dobro, međutim moj poziv je takav da se na neke stvari ne obazirem. Ne gledam kako će to rezultirati u rejtingu. Kada se hrvatske građane u BiH pokušava prevariti, da se tome suprotstavim na sve moguće načine i da ću onome ko to radi biti najgori neprijatelj.

Nije moj posao da neko u Briselu misli dobro o meni, fućka mi se. Sigurno ima i onih koji nisu glasali za mene, a sad bi sigurno glasali - poručio je Milanović.