U Ljubuškom i Blagaju sufinansirana je izgradnja hladnjača i skladišnih kapaciteta, te sistema za navodnjavanje. Osim toga, podržana je nabavka 76 plastenika i start paketa za 48 poljoprivrednih proizvođača na području općine Ljubuški.

U Ljubuškom ministar Dedić se sastao sa načelnikom ove općine Vedranom Markotićem i predstavnicima Seljačkog saveza FBiH.

- Ovom prilikom želim da izrazim zadovoljstvo sa realiziranim projektima i podrškom poljoprivrednim proizvođačima sa federalnog nivoa, a razgovarali smo i o budućim zajedničkim aktivnostima sa ciljem stvaranja boljih uslova za bavljenje poljoprivredom na području naše općine - kazao je Markotić.

Rezultatima projekta IFAD-a, zadovoljan je i direktor Jedinice za koordinaciju ovih projekata pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Halil Omanović.

- Podrškom za povećanje konkuretnosti ruralne proizvodnje realizirani su projekti u vrijednosti od 20,1 milion KM, od čega je učešće sredstava projekta 39 odsto, farmera 58,5 odsto i općina/lidera 2,5 odsto. Osigurana je podrška za 8.578 farmera i obradeno 1134,2 hektara zemljišta - rekao je Omanović.

- Veliki broj realiziranih projekata i ulaganja u izgradnju hladnjača i skladišnih kapaciteta, rješavanje pitanja navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, nabavka protivgradne zaštite i sortirnica, kao i integrisanje malih poljoprivrednika u lance vrijednosti dobri su preduslovi za veću konkurentnost poljoprivrednih proizvođača. Pozivam lokalne zajednice da iskoriste mogućnosti novog Projekta poljoprivrednog razvoja i ruralnih preduzeća kako bi poljoprivredni proizvođači ostvarivali veće prihode i imali bolje životne uslove u ruralnim područjima - istakao je ministar Dedić tokom posjete.

Na jučer održanoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH data je saglasnost na sporazum o finansiranju Projekta poljoprivrednog razvoja i ruralnih preduzeća, tako da se u drugoj polovini ove godine očekuje početak njegove realizacije. Ovim projektom otvaraju se mogućnosti za nova ruralna poslovanja boljim povezivanjem i integrisanjem farmi, organiziranjem i integrisanjem malih poljoprivrednika u lance vrijednosti i njihovo povezivanje sa komercijalnim tržištima.