- Delegacija EU u BiH obratila se Ministarstvu sigurnosti BiH s urgencijom da im se dostavi lista medicinske opreme koja je naručena u EU, zbog odluke Evropske komisije o ograničenju izvoza medicinske opreme van EU je trenutno blokirana – saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.

S obzirom da je Koordinaciono tijelo BiH za zaštitu i spašavanje, na upit entitetskim štabovima da dostave te podatke, dobilo samo jedan odgovor (od Opće bolnice „Prim. dr. Abdulah Nakaš“), Ministarstvo sigurnosti BiH javno obavještava sve medicinske i druge institucije da svoje odgovore dostave Koordinacionom tijelu BiH za zaštitu i spašavanje, koje djeluje unutar Ministarstva sigurnosti BiH na email adresu: ktbihzis@msb.gov.ba, tel: +387 33 492 778, fax: +387 33 555 715 – navodi se u saopćenju.