Povećane aktivnosti prikupljanja i odvoza otpada, kao i čišćenja ulica u svim sarajevskim općinama

Navodi, kako je angažovano dežurno specijalno vozilo za rad u drugoj smjeni, koje dodatno vrši pražnjenje kontejnera, na onim lokacijama na kojima se pojavljuju povećane količine otpada, iako su ti dijelovi očišćeni u prvoj smjeni. To su uglavnom lokacije na kojima se nalaze prodavnice hrane, i rubni dijelovi grada.

Ovim povodom, najavila je da će u nedjelju 22. marta 2020. godine biti angažovana još dva dodatna specijalna vozila koja će prikupljati povećane količine otpada koje građani iznose tokom vikenda.

KJKP Rad uvodi i direktne brojeve telefona 033/619-326 koji će raditi 24 sata, a na koji će građani i pravna lica moći prijaviti lokacije kontejnera na kojima se i pored redovnog pražnjenja, pojavljuje veća količina otpada izazvana vanrednom situacijom.

Poručuje, kako će dežurne službe KJKP Rad na ove prijave hitno imtervenisati.

Podsjeća da preduzeće ima na raspolaganju jedno vozilo namijenjeno za pranje i dezinfekciju sa kapacitetom od 50 kontejnera na dan, te se u skladu sa prioritetima najprije dezinfekuju oni u krugu bolnica, domova zdravlja, ambulanti, migrantskih centara, staračkih domova.

U tri smjene se obavlja mašinsko čišćenje javno-prometnih površina dezinfekcionim sredstavima na području svih sarajevskih općina.

Za pranje javnih površina dezinfekcija se vrši sredstvima odobrenim od strane Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo i u saradnji sa Kriznim štabom Kantona Sarajevo.

Ovim putem, ministrica Glamoč i uposlenici preduzeća Rad apeluju na građane da postupaju u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći i da odlažu svoj komunalni otpad isključivo u kontejnere, kante ili kese kako je predviđeno Planom i programom odvoza, a da kabasti otpad i granje ne odlažu do planirane akcije kabastog otpada o kojoj će naknadno biti obavješteni.