Uz prisustvo svih članova skupštine (53 iz devet općinskih organizacija) te prigodnih obraćanja gostiju, pristupilo se odabiru novog saziva KO AM SDA Sarajevo

U propisanim rokovima općinski odbori Asocijacija mladih SDA iz Kantona Sarajevo uputili su dva prijedloga za predsjednika KO AM SDA Sarajevo.

Za novog predsjednika KO AM SDA Sarajevo u mandatnom periodu 2019-2023. izabran je Mirza Mušanović.

Nakon što je novoizabrani predsjednik preuzeo predsjedavanje, pristupilo se biranju četiri potpredsjednika KO AM.

Za potpredsjednike KO AM SDA Sarajevo izabrani su Mehmed Sinanović, Dženan Alić, Muhamed Ćenanović i Faruk Zukić.

Skupština KO AM SDA Sarajevo je između 16 kandidata i kandidatkinja birala osam članova IO KO AM SDA Sarajevo. Izborom sekretara IO AM SDA Sarajevo na konstituirajućoj sjednici bit će kompletiran sastav ovoga organa Asocijacije mladih u Sarajevu.

Mirza Mušanović je vijećnik SDA u OV Hadžići i vršio je dužnost predsjednika jednog od najboljih odbora Asocijacije mladih u Bosni i Hercegovini.

Skupština KO AM SDA Sarajevo je za predsjednika AM SDA BiH kandidovala Harisa Zahiragića.