Kako je kazala šefica Misije OSCE-a u BiH Kathleen Kavalec, institucije u BiH napravile su značajne pomake u istragama i procesuiranju predmeta ratnih zločina. Presude su donesene u više od 600 predmeta, a kapaciteti domaćih institucija su nesumnjivo ojačani.

- Ipak, potrebno je još mnogo toga uraditi jer se još skoro 500 predmeta ratnih zločina, s više od 4.000 osumnjičenih, nalazi u radu pred tužilaštvima BiH. Prema sadašnjoj stopi procesuiranja, rok iz Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina za procesuiranje svih preostalih predmeta do kraja 2023. će biti prekoračen. Političke frakcije u BiH i dalje ometaju punu provedbu Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina. Najveći izazov s kojim se sada suočavamo je neizbježna prolaznost vremena. Nije pretjerivanje kada se kaže da sa svakim danom koji prođe, vjerovatnoća postizanja pravde za preostale žrtve zločina smanjuje. Pavda je sada u utrci s vremenom – izjavila je Kavalec.

Dodaje da je osiguranje krivične odogovornosti za zločine počinjene tokom rata neophodno za kreiranje sveobuhvatne historijske evidencije tog perioda, koja bi sama po sebi osigurala širenje istine, uklanjanje suprotstavljenih narativa, te pomogla u jačanju pomirenja.

Šef Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini ambasador Johann Sattler podsjetio je na važnost rada na temi ratnih zločina i donošenja pravde za žrtve, posebno u zemlji kao što je BiH koja mora pronaći način da se nosi sa svojom prošlošću.

- Evropska Unija finansira veliki broj projekata, ali posebno sam zadovoljan podrškom koju dajemo ovoj vrsti projekata. Za podršku u radu na predmetima ratnih zločina dali smo 18 miliona eura. Trenutno podržavamo projekat s četiri miliona eura, a podršku ćemo produžiti najmanje do 2024. godine – kazao je Sattler.

Dodaje da je sada važno da Vijeće ministara BiH uspostavi nadzorno tijelo za provođenje Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina koja je usvojene prije dvije godine, a zadovoljan je odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća da preuzme na sebe dio obaveza i radi dio posla koji će ubuduće raditi nadzorno tijelo.

Izvještaj OSCE-a daje pregled ključnih dešavanja u odgovoru pravosuđa na ratne zločine u BiH, statističku analizu postignutog napretka, kvalitativnu analizu postignuća i izazova u provođenju Revidirane strategije i preporuke za prevazilaženje preostalih izazova.