Dubrovačko-neretvanska županija upozorila je danas javnost da je na plaži Srebreno kod Dubrovnika došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora fekalijama. 

-Prema obavijesti Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, tokom trećeg ispitivanja kvalitete mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije u 2019. godini, utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Srebreno, uzorkovanog 26. juna 2019. godine, prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli - poručili su iz Dubrovačko-neretvanske županije.

Dodali su kako će se uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja, a da je o tome obaviještena Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.

Do daljnjeg se ne preporučuje kupanje na ovoj plaži, napominju iz Dubrovačko-neretvanske županije.