Prema pisanju portala capital.ba, Kinezi nisu ispunili četiri uvjeta u dosadašnjem trajanju ugovora o koncesiji za autoput Banja Luka – Prijedor. Uprkos tome, Vlada RS-a opet im je progledala kroz prste i produžila rok za izradu neophodne dokumentacije za početak gradnje tog puta.

Naime, rok da Kinezi završe idejni projekat, da pribave lokacijske uvjete, završe procjenu utjecaja na životnu sredinu i izrade studiju izvodljivosti, kao i da definišu određene priloge Ugovora o koncesiji, istekao je 13. decembra prošle godine. 

Pošto rok nije ispoštovan, Vlada im je, dan prije isteka roka, izašla ususret i dala novi rok. Ni taj rok, koji je bio do 13. juna ove godine, nije ispoštovan, potvrdilo je Ministarstvo saobraćaja i veza RS-a. Navodno im je dat novi rok, do 30. septembra ove godine.