U zgradi Parlamenta Federacije BiH počeo je sastanak predstavnika političkih stranaka.

Sastanku, između ostalih, prisustvuju Melika Mahmutbegović (SDA), Mladen Bošković (HDZ), Samer Rešidat (DF), Nermin Muzur (Narod i pravda), Nasiha Pozder (Naša stranka), Elzina Pirić (PDA), Munib Jusufović (SBB), Damir Mašić (SDP), Amer Obradović (Nezavisni blok), Mirvet Beganović (Laburistička stranka)...

Konsultativni sastanak sazvao je predsjedavajući aktualnog saziva zastupnickog Doma Edin Mušić s ciljem dogovora o održavanju konstitutivne sjednice ovog doma.

Na toj sjednici certifikate bi trebali preuzeti novoizabrani zastupnici.