U postupku fitosanitarnog pregleda pošiljki koje sadrže drveni materijal za pakovanje u međunarodnom prometu, utvrđeno je da drvene palete za pakovanje nisu tretirane i označene u skladu s važećim zakonskim propisima, odnosno da nisu provedene propisane mjere s ciljem uništenja štetnih mikroorganizama.

Shodno tome, a u skladu sa Zakonom o zaštiti zdravlja bilja ("Službeni glasnik BiH", broj 23/03), Pravilnikom o fitosanitarnim zahtjevima za drveni materijal za pakovanje u međunarodnom prometu ("Službeni glasnik BiH", broj: 60/12), te Zakonom o inspekcijama FBiH ("Službene novine FBiH", broj 73/14 i 19/2017 - odluka US), uvoz kontrolisane pošiljke ukupne težine 7,5 tona je zabranjen, te je naloženo njeno vraćanje pošiljaocu, odnosno uništavanje na propisan način u slučaju da povrat nije moguć, saopćila je Federalna uprava za inspekcijske poslove.