Agencija za državnu službu (ADS) Federacije BiH od 1. januara do 30. oktobra 2019 godine objavila je 213 javnih konkursa za potrebe popunjavanja upražnjenih radnih mjesta u Federaciji BiH.

Organi u Federaciji BiH su iskazali potrebu za prijem državnih službenika i pripravnika za 387 pozicija i 725 izvršilaca. Do sada, na osnovu okončanih konkursnih procedura u državnu službu je primljeno 348 državnih službenika, dok za ostale postupci su još u toku, rečeno je Faktoru u ADSFBiH.

- U navedenom periodu Agencija za državnu službu FBiH za potrebe federalnih organa je objavila 57 konkursa, za 91 poziciju i 95 izvršilaca. Također, na zahtjev općina objavila je 94 konkursa u kome se popunjavaju, ili je postupak u toku, za 195 pozicija ili 240 izvršilaca od kojih su 63 pripravnika. Nadalje, Agencija  provodi konkurse i za kantonalne organe uprave i druge kantonalne institucije, tako da je za potrebe tih organa objavljeno 56 konkursa za 93 pozicije državnih službenika i 3 pozicije za pripravnike, dok je za navedene pozicije u kantonalnim organima potreba izražena za 421 izvršilac, od čega osam pripravnika. U navedenom periodu Agencija za državnu službu Federacije BiH je obradila 8.005 prijava kandidata u konkursnim procedurama – objašnjava Refik Begić, v.d. direktor ADSFBiH.


Begić: Izbjeći nova zapošljavanja koja služe za pokrivanje nedostataka

Begić naglašava da Agencija za državnu službu FBiH ne raspolaže podacima za Zapadno-hercegovački i Posavski kanton, iz razloga što je donošenjem Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u pomenutim kantonima, prestala nadležnost Agencije za iste.

Govoreći o sistemu zapošljavanja u državnu službu, Begić kaže da zapošljavanje i selekcija kadrova mora pratiti mjerljiv sistem koji će izabrati najkompetenijig kandidata za rad u državnoj službi.

- Neophodno je uspostaviti efikasniji nadzor nad upravljanjem radnog učinka zaposlenih u organima, pri tome raditi na stručnom obrazovanju, usavršavanju i razvijanju kompetencija postojećih državnih službenika, kako bi se izbjegla „nova“ zapošljavanja koja služe za pokrivanje nedostataka određenih znanja i vještina u radu službe. Iz tog razloga važno je da funkciju upravljanja ljudskim potencijalima u organima uprave potpuno se integriraju kako u plan rada organa tako i samu organizacijsku strukturu, čime bi se kvalitetno pristupilo popunjavanju upražnjenih radnih mjesta, što sada i nije bio uvjek slučaj – priznaje Begić.