Mnogi ljudi vani govore da idu po nas - rekao je Orlando Gonzales, izvršni direktor SAVE sa sjedištem u Miamiju, grupe za zagovaranje prava homoseksualaca.

- Mi vidimo da je bračna ravnopravnost ugrožena. Za sada, zabrinutost oko izdržljivosti homoseksualnih brakova na Floridi proizlazi iz legalnih što, ako, budući da pred Vrhovnim sudom ne postoji nijedan slučaj koji osporava pravo istospolnih parova na brak - rekao je Gonzales.

Pravni stručnjaci kažu da čak ni poništenje Vrhovnog suda ne bi dovelo direktno do zabrane homoseksualnih brakova na Floridi, unatoč jeziku koji su birači dodali državnom ustavu 2008. godine kojim se brak definira kao između muškarca i žene.

Advokati za građanska prava koji su osporili tu definiciju postigli su značajne pobjede na državnim i saveznim sudovima 2014, što je dovelo do toga da suci proglase legalne istospolne brakove na Floridi 2015. godine. To je bilo pet mjeseci prije nego što je tijesna većina sudaca Vrhovnog suda SAD-a legalizirala homoseksualne brakove u cijeloj zemlji 26. juna 2015. u odluci Obergefell protiv Hodges, piše Miami Herald.

- Obergefell nam nije dao jednakost braka na Floridi - rekla je Elizabeth Schwartz, advokatica iz Miamija koja je zastupala istospolne parove u Miami-Dadeu koja je uspješno tužila za poništavanje zabrane floridskih homoseksualnih brakova 2015.

- Iako bi bilo katastrofalno da Obergefell je poništen, mislim da to ne bi imalo utjecaja na jednakost braka u državi Florida - rekla je Schwartz i dodala kako misli da je podrška jednakosti braka sada toliko jaka da sumnja da bi Florida povukla pravo da joj Vrhovni sud pruži priliku.

- Mislim da ne bi bilo podrške za taj pothvat. Javno mnijenje na Floridi se stvarno promijenilo. Gay brakovi su već bili dopušteni u više država kada je Vrhovni sud presudio u Obergefellu.