Određeni broj općinskih izbornih komisija (OIK) dobile su nalog od Centralne izborne komisije (CIK) da ponovo prebroje glasove sa pojedinih biračkih mjesta. Među njima je bila i OIK u sarajevskoj općini Cenatar. Međutim, tek što je počelo brojanje, ono je nakratko i prekinuto zbog incidenta koji se dogodio, a zbog kojeg je morala intervenisati i policija.

Tim povodom oglasio se Kantonalni odbor SDA Sarajevo, saopćenjem u kojem se govori o tome šta se zapravo dešavalo na mjestu gdje su se prebrojavali glasovi.

- Danas je, kako saznajemo od naših akreditiranih posmatrača, u popodnevnim satima došlo do napada na OIK Općine Centar Sarajevo koja je u tom napadu grubo spriječena u obavljanju svojih zakonskih dužnosti. Oko 10 napadača iz stranke Narod i pravda nastojali su nasilno ući u prostoriju u kojoj je OIK radila svoj posao, želeći da na kriminalan način preuzmu brojanje glasova. Kada su se OIK-a usprotivili tom nasilnom činu, zaprijećeno im je da će se "vratiti sa puškama". O svemu je obaviještena policija. Naime, naredbom CIK-a danas su obaviještene sve stranke da pošalju svoje predstavnike u OIK na ponovno brojanje glasova. Prebrojanjavenje je kako stoji u Naredbi CIK-a trebalo biti okončano do 24.00, a onda i dostavljeno do 01.30. Sve stranke su poslale svoje akreditovane predstavnike, a NiP je dovela desetak svojih pristaša od kojih su neki bili čak i kandidati na listama, što je u potpunosti u suprotnosti sa propisima. Svi oni među kojima su bili kandidati NiP-a Sead Đozo, Senada Bosno i Amel Mekić, čoporativno su i bez akreditacija, predvođeni izvjesnim Ramizom Turuljom, nasrnuli u prostoriju u kojoj je trebala da radi Izborna komisija. Postoje indicije da je upravo NiP vršila brojne malverzacije u toku izbornog procesa, što se još istražuje, te da je ovo panično reagiranje NiP-a po principu "držte lopova" izazvano upravo strahom da se uskoro te radnje ne otkriju – kaže se u saopćenju KOSDA Sarajevo.

Povodom ovog incidenta oglasili su se iz NiP i dali svoje viđenje događaja. Prema njihovim tvrdnjama, ponovno brojanje glasova je za svrhu imalo izbornu pljačku, a kao argument su koristili podatak da je ova stranka o ponovnom brojanju obaviještena samo pet minuta prije nego što je ono trebalo početi. Također, ističu kako je na mjesto brojanja zabranjen ulazak njihovim akreditovanim posmatračima.

Međutim, prema izjavama posmatrača iz drugih stranaka, NiP nije bila izuzetak što se tiče vremana dobijanja obavješenja o ponovnom brojanju glasova, odnosno sve stranke su istovremeno, putem elektronske pošte, obaviještene o ponovnom brojanju.

Povodom ovog događaja razgovarali smo i sa predsjednikom OIK Općine Centar Sarajevo Zvonkom Mijanom.

- Ova OIK je u kasnim prijepodnevnim satima od CIK-a dobila naredbu da mora otvoriti 23 vreće sa glasačim listićima za koje je utvrđeno da nije izvršeno tačno brojanje, da taj proces zbog aplikacije CIK-a mora biti završen najkasnije do 24.00 danas i da u tom periodu ova komisija da obezbijedi prostor i timove za brojanje, da omogući pristup posmatračima i da unese sve te podatke u aplikaciju CIK-a. To je jedan posao kojeg je gotovo nemoguće, zbog njegovog obima, složenosti i organizacije u posljednjem trenutku, obaviti u tako kratkom roku. Zbog toga je odmah održana sjednica ove OIK. Uspjeli smo da za svega dvadesetak minuta obezbijedimo četiri tima od po pet članova za dodatno brojanje. Istovremeno smo, smatrajući da je to najkraći put, putem elektronske pošte obavijestili sve političke subjekte da pošalju svoje posmatrače u zgradu općine Centar, gdje će se obaviti to dodatno brojanje. Ono što nam je općina mogla staviti na raspolaganje od prostorija iskoristili smo za dodatno brojanje, koje je još uvijek u toku. Da, tačno je, bilo je određenih nereda, koje su prouzrokovali nezadovoljni posmatrači političkih subjekata, ali ja u ovom momentu zaista ne znam o kojim političkim subjektima se radi. Mi smo zamolili policiju da obezbijedi normalno odvijanje posla, što je ona vrlo efikasno uradila, tako da nije bilo većih problema i postupak brojanja je nakon toga nastavljen – kazao je Mijan za Faktor.

On je napomenuo kako su svi politički subjekti tretirani na jednak način.

- Svim poltiičkim subjektima je omogućeno da prisustvuju brojanju glasova, s tim što smo mi zamolili da se poštuje, zbog prostora koji je na raspolaganju, a koji je vrlo skučen, da u jednom trenutku prisustvuje samo jedan predstavnik svakog političkog subjekta. Bilo je nekih političkih subjekata koji su tražili da prisustvuje više predstavnika, ali to nije bilo moguće – izjavio je Mijan, dodavši da je sastanak OIK-a počeo u 14.00 sati, te kako se ne može sjetiti “u minut“ u koliko su poslana obavještenja političkim subjektima o ponovnom brojanju glasova.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo potvrđeno nam je da je policija danas popodne intervenirala zbog narušavanja javnog reda i mira u prostorijama Općine Centar.

- Evidentiran je događaj, koji je okvalifikovan kao prekršaj po Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira i protiv jedne osobe će biti podnesena prekršajna prijava - kazala nam je glasnogovornica MUP-a Kantona Sarajevo Suvada Kuldija.