- Domu zdravlja "Dr. Isak Samokovlija" Goražde i Domu zdravlja "Ustikolina" naloženo je da izvrše preraspodjelu zdravstvenih radnika za ispomoć Kantonalnoj bolnici Goražde za potrebe rada izolatorija na način da Dom zdravlja "Ustikolina" izvrši preraspodjelu jednog doktora i jednog medicinskog radnika, a Dom zdravlja "Dr. Isak Samokovlija" Goražde jednog doktora i tri medicinska radnika, dok će Kantonalna bolnica Goražde obezbijediti ostali neophodni medicinski kadar - saopćeno je nakon sjednice Vlade BPK.

Dr. Aldijana Begović je uime Kantonalne bolnice određena za koordinatora za rad i funkcionisanje izolatorija u "Đačkom domu".

Kako je saopćeno, ova naredba će važiti 14 dana i bit će mijenjana u skladu sa epidemiološkom situacijom.

Vlada BPK je danas preporučila Domu zdravlja "Dr. Isak Samokovlija" iz Goražda da razmotri mogućnost otvaranja još jedne Covid ambulante pri Domu zdravlja.

- Od inspekcijskih organa zatraženo je da izvrše pojačan nadzor rada sportskih kladionica na području BPK Goražde te da Vladi dostavljaju redovne izvještaje o provedenim aktivnostima na praćenju provođenja epidemioloških mjera od svih privrednih subjekata na području Kantona - saopćeno je iz Vlade BPK.