Inspektorat prosvjetne inspekcije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS donio je rješenja o naređenju kojima je, između ostalog, Univerzitetu u Sarajevu i nadležnim tijelima te institucije naložio poništavanje Odluke Rektora o suspenziji rukovodioca organizacione jedinice Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu od 13. novembra 2018. godine.

Potvrđeno je to za Faktor iz Kantonalne uprave za inspekcijsje poslove KS.

- Doneseno je i rješenje kojim je rektoru Univerzitetu u Sarajevu naloženo da potpiše odluku, kojom je Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu izabralo Semru Čavaljuga za rukovodioca. Postupajući prosvjetni inspektori će po službenoj dužnosti pratiti izvršenje donesenih rješenja. Dodajemo i da su u konkretnom slučaju inspektori vršili usmjerene inspekcijske nadzore na osnovu zahtjeva upućenih ovom organu u skladu sa odredbama člana 30. Zakona o inspekcijama KS, od kojih je jedan uputilo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS – navode iz Inspekcije.

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj smatra da je primijenjeni model u radu inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS, a koji mu naređuje da imenuje Semru Čavaljugu dekanesom Medicinskog fakulteta UNSA, najcrnja zloupotreba funkcije koja može da bude.

Pojasnio je da su dva inspektora 17. i 18. oktobra napravila zapisnik, s rokom od četiri dana u toku kojih se Univerzitet treba očitati, a već 20. oktobra su se pojavila rješenja koja su inspektori donijeli.

- Dakle dogodilo se da su inspektori došli u inspekcijski nadzor sa već gotovim rješenjima, prvi se inspektor pozvao na rješenje drugog inspektora - kazao je Škrijelj.

Stoga će, kazao je, u konsultaciji s pravnicima analizirati ta dva dokumenta, rješenja, i kako je rekao "zatražiti zaštitu kompetentnih institucija BiH, zaštitu od najcrnjeg nasrtaja na autonomiju i pravo Univerziteta da svoje odluke provodi u skladu sa zakonom" .

Podsjetio je da je proces razrješenja Čavaljuge na sudu, da su se Općinski i Kantonalni sud po njenoj žalbi očitali nenadležnim, a od tih institucija je ona tražila mjeru osiguranja da se vrati na dužnost, a sudovi odbili.

Također je podsjetio da je podnio "krivične prijave Tužilaštvu KS protiv koleginice Čavaljuge i saslušan na te okolnosti kao svjedok, očekujem da institucije države urade svoj posao".

- S obzirom na to da sam kao rektor izložen ozbiljnim ucjenama od inspektora koji to rade po nalogu ministrice obrazovanja KS, iako je znala da je sve ovo predmetom sudskih i tužilačkih odluka, ja ću kao rektor UNSA ponašati se odgovorno i ukoliko zaista budem morao da provedem odluke koje su nezakonite, onda ćemo ih provesti, ali ću tražiti da iza tog čina stane osnivač -  Skupština KS - zaključio je rektor Škrijelj.

Skupština KS danas na tematskoj sjednici razmatra Izvještaj o obrazovanju, a rektor je kazao da će u toku sjednice zastupnicima prezentirati rezultate koje UNSA ima i koji su pozitivini, prezentirat će i principe razvoja visokog obrazovanja u BiH, ali i aktuelna dešavanja u vezi s Medicinskim fakultetom UNSA.

Dekanesa Medicinskog fakulteta u Sarajevu Semra Čavaljuga se nije javila na naše pozive.

Zastupnica u Skupštini KS Jasmina Biščević-Tokić postavila je pitanje ministrici obrazovanja KS Zineti Bogunić, a koje se tiče rješenja inspekcije, tačnije šta namjerava poduzeti nakon rješenja kojim su poništene odluke rektora UNSA Rifata Škrijelja u vezi s Medicinskim fakultetom UNSA.

Zastupnica Bišćević-Tokić zatražila je od ministrice Bogunić da joj odgovori zbog čega Škrijelj nije potpisao saglasnost za imenovanje dekanese Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te kada će zaustaviti iživljavanje rektora nad Medicinskim fakultetom UNSA.

Pitala je zašto rektor Škrijelj nije donio Statut i Pravilnik o radu s unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom u datom vremenskom roku, zašto je dva puta usvajan Statut UNSA i da li je Upravni odbor UNSA obavio konsultacije s reprezentativnim sindikatom.

Zastupnicu je, također, zanimalo zbog čega rektor ima pravo glasa u Senatu UNSA i koliko trenutno ima zaposlenih osoba u Rektoratu Univerziteta Sarajevo.

Nakon pauze u zasjedanju Skupštine KS, ministrica obrazovanja će odgovoriti na pitanja zastupnika, a između ostalog i na pitanja zastupnice Biščević-Tokić.