Hrvatska je na mandarinskom Keluodiya, na korejskom Keruoatia, a na japanskom Kuroachia. Zanimljive nazive imaju i ostale države u regiji, pa je Slovenija na japanskom Surobenia, a Srbija na korejskom Sereubia.

Iako na korejskom Boseunia Hereuchegobina zvuči prilično kompleksno, pobjedu odnosi ipak Crna Gora koja se u Kini zove: Heishangongheugo!

Na korejskom Turska se izgovara Teoki, Srbija je Saierwiya, Italija je Yidali, na kineskom Poljska je Bolan...