Alen Kamerić je član Pokreta demokratske akcije (PDA) Mirsada Kukića, a na posljednim Lokalnim izborima bio je kandidat ove stranke za gradonačelnika Tuzle.

Prema podacima Ljekarske komore TK Kamerić ne ispunjava usvjete da bude direktor, jer Statut UKC-a, a i zakonska regulativa iz oblasti zdravstva, propisuju da direktori medicinskih ustanova, moraju imati naučno zvanje.

- Dr. Alen Kamerić upisan u Registar Ljekarske komore TK te da je istom izdata licenca za rad koja je na dan 7. juni. 2021. godine važeća, validna - odgovorili su pismeno iz Ljekarske komore TK.

Pitali smo i na koje oblasti medicine se odnosi licenca i koja naučno nastavna zvanja.

- Dr. Alen Kamerić na dan 7. juni 2021. godine posjeduje licencu za rad doktora medicine iz oblasti (specijalizacije) ortopedija i traumatologija i nosilac je počasne titule primarijus - kaže se u odgovoru.

Dakle, riječ je o specijalisti koji je ranije obnašao funkciju načelnika Klinike za ortopediju i traumatologiju UKC-a Tuzla, a nedavno je doktorirao na privatnom Medicinskom fakultetu u sklopu Evropskog univerziteta "Kallos". Navedena visokoškolska ustanova ne nalazi se na listi akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH, koja se nalazi na web stranici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH.

Nezvanično saznajemo, da je Kamerić doktorirao 31. marta ove godine i to u vrijeme dok je bio na bolovanju na UKC-u Tuzla. On prema zvaničnim podacima Ljekarske komore TK, zaključno s današnjim danom, nema naučno zvanje, a morao bi ga imati da bi bio direktor.

Ipak, uprkos tome Kamerić je danas stupio na dužnost.