- Predmet se prosljeđuje Ustavnom sudu RS, Vijeću za zaštitu vitalnog interesa, radi donošenja konačne odluke - saopšteno je danas nakon sjednice.

Narodna skupština RS je 20. jula ove godine, glasovima zastupnika vladajuće većine, usvojila izmjene i dopune Krivičnog zakonika RS kojim je kriminalizovana kleveta.

Nova glava krivičnih djela se odnosi na povredu ugleda i časti, a propisane su novčane kazne od 1.000 do 6.000 KM.

Za iznošenje ličnih i porodičnih prilika, a koje nisu od opravdanog interesa, propisane su kazne od 1.000 do 3.000 KM, odnosno do 6.000 KM ukoliko je takvo djelo dovelo ili moglo da dovede do težih posljedica za oštećenog.

Za onoga ko javno izloži poruzi ili preziru lice ili grupu zbog pripadnosti određenoj rasi, vjeri, nacionalnosti ili zbog etničkog porijekla, boje kože ili pola, predviđena je novčana kazna od 2.000 do 6.000 KM.

Uvedena su i nova krivična djela - neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka, te zloupotreba fotografije i video-zapisa polno eksplicitnog sadržaja, a za koja su propisane zatvorske kazne.