Na današnjoj vanrednoj sjednici, Vlada Tuzlanskog kantona donijela je zaključak kojim traži da sve kantonalne institucije prilikom prijema, premještaja ili unaoprjeđenja zaposlenika moraju dobiti saglasnost nadležnog ministarstva. Zaključak se odnosi i na sve započete procedure prijema zaposlenika, koje će zahtijevati ponovnu saglasnot Vlade.

- Zadužuju se direktori, odnosno rukovodioci samostalnih kantonalnih uprava i upravnih organizacija, kao i javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih institucija čiji je osnivač TK da, u vezi sa započetim procedurama prijema zaposlenika na određeno i neodređeno vrijeme, odnosno izdavanja rješenja o prijemu u radni odnos, bilo putem javnog konkursa, internog premještaja, unapređenja zaposlenika ili sporazumnog preuzimanja, a prije nastavka započetih ili započinjanja novih procedura prijema, prethodno pribave saglasnost nadležnog resornog ministarstva, odnosno Vlade TK gdje ne postoji resorna nadležnost nekog od ministarstava - navodi se u saopćenju Vlade.

Dodaju da su resorna ministarstva dužna da o predmetnom zaduženju kao i njihovom obaveznom postupanju po njemu, upoznaju sva javna preduzeća, javne ustanove i druge kantonalne institucije čiji je osnivač TK, odnosno koje se finansiraju iz budžeta TK.

- Također se zadužuju rukovodioci kantonalnih ministarstava, samostalnih kantonalnih uprava i upravnih organizacija, ureda pri Vladi Kantona, kao i drugih kantonalnih institucija koje postupke prijema u radni odnos provode po odredbama Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona, a koji su već započeli odgovarajuće procedure prijema novih zaposlenika po ranije datim saglasnostima Vlade Tuzlanskog kantona, da prije nastavka započetih procedura ponovo pribave saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona - navode u Vladi.