U Skupštini HNK održan je sastanak zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Hercegovačko – neretvanskog kantona Tomislava Martinovića i Šerifa Špage.

Za predsjedavajućeg Skupštine HNK izabran je Šerif Špago, a za zamjenika predsjedavajućeg Skupštine izabran je Tomislav Martinović. Na prijedlog HDZ HNK, predsjedavajući Skupštine je imenovao dr. sc Nevenka Hercega kao kandidata za mjesto premijera HNK .