Zbog naoružane osobe u crvenoj jakni, u 42. ulici, gdje je ulaz za UN, za saobraćaj je zatvorena i 1. avenija. Odjel za sigurnost UN-a svim uposlenicima, diplomatama i novinarima poslao je upozorenje da zbog "sigurnosne situacije" ne napuštaju zgradu.

Iz ureda AA u sjedištu UN-a koji je orijentisan prema 1. aveniji moguće je vidjeti osumnjičenu osobu. Na terenu su brojne ekipe policije u New Yorku.