Nezavisni odbor uputio je Vijeću ministara BiH listu uspješnih kandidata radi imenovanja na rukovodeće pozicije direktora i zamjenika direktora policijskih tijela Bosne i Hercegovine.