- Pozivam Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine da hitno upute protestnu notu vladi Izraela, uz detaljnu informaciju o stvarnom pravnom poretku Bosne i Hercegovine. Također, potrebno je bez odlaganja organizovati bilateralne susrete na najvećem državnom nivou, kako bi vlasti u Izraelu bile upoznate sa istinom u vezi sa političkim sistemom u Bosni i Hercegovini, te djelovanju onih koji osporavaju jednakopravnost, promiču kulturu veličanja zločina genocida i negiraju temeljna ljudska prava, pa i pripadnicima jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini - naveo je Nikšić.

Gotovo je nevjerovatno i krajne paradoksalno, dodao je, da Ambasada Izraela podržava sistem koji je okvalificiran kao rasistički i diskriminacijski upravo po tužbi našeg sugrađanina Jevereja, uvaženog Jakoba Fincija.

- Na ovaj način Ambasada Izraela se de facto i de iure stavlja na stranu onih koji su obavezujućim presudama Evropskog suda za ljudska prava obilježeni kao promotori diskriminacije pored ostalih i nad Jevrejima. Da budem potpuno jasan, svako ko zagovara ekskluzivna prava konstitutivnih naroda nad drugima upravo održava diskriminaciju između ostalih i Jevreja - navodi Nikšić.

Ambasada Izraela, kako dodaje, podržava koncept tzv. legitimnog predstavljanja koji u Ustavu Bosne i Hercegovine ne postoji.

- Apsurdno je da Ambasada Izraela u istom tekstu govori o zaštiti prava Jevreja, presudi Sejdić-Finci, da bi zatim konstatovali da je sistem "podjele vlasti između konstitutivnih naroda" održiv i da se "mora poštovati"?! Da podsjetim gospodu iz Ambasade Izraela da u presudi po tužbi Jakoba Fincija i Derve Sejdića Evropski sud za ljudska prava kaže da "smatra da se nijedna vrsta različitog postupanja koja se isključivo ili u kritičnom obimu zasniva na etničkom porijeklu pojedinca ne može objektivno opravdati u savremenom demokratskom društvu koje je izgrađeno na principima pluralizma i poštovanja različitih kultura." - istakao je Nikšić i dodao:

- Posebno je šokantno da Ambasada Izraela, države koja predstavlja narod koji je preživio genocid i Holokaust, zagovara diskriminacijski koncept eksluzivnih prava konstitutivnih naroda. Za taj koncept je Evropski sud za ljudska prava u više presuda rekao da je zaostala, retrogradna posljedica "brutalnog sukoba obilježenog genocidom i etničkim čišćenjem."

Također, nastavlja Nikšić, iz ove ambasade Bosnu i Hercegovinu nazivaju konsocijacijskom demokratijom što je neistinita i krajne opasna formulacija.

VEZANI TEKST - Ambasada Izraela: Prijedlozi hrvatske strane o promjenama u Izbornom zakonu BiH su dobrodošli

- U Bosni i Hercegovini ne postoje konsocijacijske jedinice. Naša država je jedinstvena i suverena, a niti jedan njen unutrašnji administrativni element nema nikakav subjektivitet izvan državnoga. U Bosni i Hercegovini vlast ne obnašaju konstitutivni narodi, iako su im kroz sistem data ekskluzivna prava. Sve institucije pripadaju državi i izvode se iz državnog suvereniteta, a ne narodima koji nisu administrativne kategorije - napominje Nikšić te dodaje:

- Odgovor bi mogao ići unedogled. Smatram da je obaveza vlade Izraela da se izjasni o skandaloznim tvrdnjama svoje Ambasade u Tirani kojim se ohrabruje diskriminacija Jevreja. Pozivam i Jevrejsku zajednicu u Bosni i Hercegovini koja je i do sada odlučno dizala glas protiv podjela i diskriminacije da poduzme sve što je u njenoj moći kako bi država Izrael dobila istinite i potpune informacije o stanju u Bosni i Hercegovini.