Kantonalni sud u Tuzli je po optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona donio osuđujuću prvostepenu i nepravosnažnu presudu za Igora Nišandžića (43) iz Srebrenika zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja i ovlašćenja i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od tri godine.

Optužnicom se Nišandžić tereti da je u periodu od 7 godina, od oktobra 2010. do septembra 2017. godine, kao odgovorna osoba i referent za osiguranje u VGT osiguranju Visoko, postupao suprotno zakonu i podzakonskim aktima u osiguranju i interesima službe. Zloupotrebom položaja i ovlaštenja sebi je pribavio veću imovinsku korist, različitim osobama pribavio korist u vidu
omogućavanja osiguranja teretnih vozila, te oštetio osiguranje u kojem radi i različite javne institucije i fondove za iznos veći od 74.000 KM.

U optužnici se navodi da je Nišandžić većem broju osoba omogućio registraciju teretnih vozila tako što je u postupku registracije izrađivao i upotrebljavao lažna uvjerenja o obavljanju registrovane djelatnosti prijevoza tereta, a koja izdaje nadležna služba u Gradu Tuzla i što je jedan od uslova za registraciju teretnih vozila, iako je znao da takva uvjerenja nadležna služba nije izdala. Tako je ovim osobama omogućio registraciju teretnih vozila a da nisu imali registrovanu djelatnost za prijevoz tereta.

Također, optužen je i da je u proceduri registracije većeg broja vozila izradio i priložio više stotina krivotvorenih uplatnica različitih banaka i pošte, iako je znao da novac, koji je naplaćivao od
osiguranika, nikada nije uplaćen u Trezor BiH, budžete FBiH i Tuzlanskog kantona, kao i na račune javnih fondova, javnih institucija i osiguranja u kojem radi a na ime obaveznih naknada u postupku registracije vozila.

Optužnicom se tereti i da je u više slučajeva različitim osobama pribavio korist tako što je sačinjavao i uz zahtjeve za registraciju prilagao polise o obaveznom osiguranju u koje je unosio lažne podatke o visini premije osiguranja.