Vladin izvor je potvrdio da je informacija tačna, ali nije želio saopćiti više detalja, prenosi BBC.

Postoje dva dokumentovana slučaja prijenosa virusa na ljude, što su jedini zabilježeni slučajevi prijenosa zaraze sa životinja na čovjeka.

Koronavirus je potvrđen na osam od 120 farmi kanadskih kuna u Nizozemskoj, ali će sve one biti zatvorene 2023. godine nakon što je prije sedam godina usvojen zakon kojim se zabranjuju uzgoj ovih životinja na farmama.