Vlada je donijela i odluke o utvrđivanju kriterija i raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine, te o ponovnom raspisivanju i utvrđivanju kriterija Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora Sarajevoputevi d.d. Sarajevo.

Vlada Federacije BiH danas je razriješila dosadašnje vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora Igmana d.d. Konjic i dala prethodnu saglasnost za imenovanje Džemaila Ćibe i Ismeta Sarajlića za članove ovog odbora, na period od četiri godine.

Za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije BiH imenovan je Dubravko Brdar, na period do isteka petogodišnjeg mandata članova ovog odbora.

Vlada je odobrila Komisiji za koncesije Federacije BiH da, u skladu s propisima, pokrene proceduru prijema u radni odnos sekretara ove komisije.

Vlada je donijela odluke o kriterijima i o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, te imenovala Komisiju za provođenje konkursne procedure.

Iste odluke su donesene i kada je riječ o izboru i imenovanju zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Danas je Vlada dala prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora BH Telecoma d.d. Sarajevo, te za imenovanje na ove dužnosti u ime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, imenovani su Almir Tahirović, Nedin Dedić, Haris Delizaimović, Almina Pilav i Mirko Rogić, saopćila je Vlada FBiH.