- Molimo korisnike da odmah zatvore ventile ispred svih gasnih trošila u svom stambenom objektu kao i ručicu ventila u Regulaciono mjernom setu – RMS. Na ovaj način će se očuvati sigurnost gasnog sistema kao i daljnja isporuka gasa nakon normalizacije snabdijevanja – navode iz Sarajevogasa.

Gas je zatvoren ako je ručica ventila u kutiji regulaciono mjernog seta okomita na gasnu cijev, odnosno ručica ventila ne smije biti okrenuta u pravcu cijevi.

Kada se stanje normalizuje i uspostavi normalan dotok gasa za Kanton Sarajevo, Sarajevogas će obavijestiti potrošače o načinu daljnjeg postupanja i ponovnog aktiviranja gasnih trošila.

Napominju  da za vrijeme prekida isporuke ne vršiti nikakve radove na unutrašnjim gasnim instalacijama. Molimo vas da zatvorite ventile ispred svih potrošača.

Ukoliko je na RMS-u (mjernomsetu) postavljen katanac, isti je potrebno ukloniti, u protivnom uklanjanje će izvršiti ovlaštene ekipe KJKP Sarajevogas doo (Na RMS ne smije biti katanac).

Ako su setovi u zaključanom prostoru, omogućiti pristup.

Sve kvarove možete prijaviti na telefone dispečerskog centra Sarajevogasa 033-592-095 ili 033-592-096.

Ističu da će o novim informacijama i okolnostima javnost biti obavještena.