Naredbu je donio komandant Štaba Mirko Ćurić, a ostaje na snazi do srijede, 8. aprila do 20 sati, s mogućnošću produženja dok se ne utvrdi epidemiološka situacija u općini Čapljina.

Svim licima koji imaju prebivalište/boravište na području Trebinja zabranjeno je kretanje izvan područja grada do srijede, 8. aprila, do 20 sati. 

Zabrana se ne odnosi na lica koja posjeduju dozvolu za kretanje izdatu od MUP-a ili potvrdu o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja procesa rada izdatu od poslodavca.

Sva lica koja ulaze na područje grada Trebinje dužna su da dolazak najave na broj 121, uz obrazloženje razloga dolaska.

Svi privredni subjekti koji posluju na teritoriji grada Trebinja dužni su najaviti prijem robe gradskom Štabu za vanredne situacije Grada Trebinja na broj 121.

Prijem robe isključivo se može izvršiti uz prisustvo predstavnika gradskog Štaba za vanredne situacije, uz prethodnu najavu tačne satnice dolaska robe.

Ova naredba stupa na snagu danas, a bit će objavljena u "Službenom glasniku" grada Trebinja.

U Čapljini je sinoć zabilježen prvi slučaj novog virusa korona, objavio je trebinjelive.com.