Sa samo nekoliko kofera, koje su mogli ponijeti, napustili su domove i utočište traže u susjednim zemljama.

Djeca, koja su najviše pogođena napadima, mogla su sa sobom ponijeti samo nekoliko igračaka iz svojih domova.

Hiljade ukrajinske djece, koja su u Przemysl, grad najbliži poljskoj granici, došla iz različitih ukrajinskih gradova, započet će novi i težak život koji ih čeka, sa igračkom koju su mogli ponijeti iz svojih domova.

Julia, Bogtana, Anastasia, Eva, Nastia, Sonia, Anna, Miroslava, Jasmin, Sofia, Jaroslaw i Nazar sa osmijehom na licu pokazuju svoje igračke s nadom da će se vratiti svojim domovima.