Vlada entiteta RS dostavila je u Narodnu skupštinu RS-a amandamane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS-a.

Prvim amandamanom briše se član o uspostavljanju rezervnog sastava policije uz obrazloženje da je MUP RS-a u proteklom periodu proveo dodatne analize, te je utvrđeno da je za uspostavljanje rezervnog sastava policije potreban duži period i dodatna sredstva, te će MUP u narednom periodu obaviti reorganizaciju postojećih inteventnih snaga.

U nastavku nema detaljnih objašnjenja, a naglašeno je samo da su amandmani razmatrani i prihvaćeni jučer na telefonskoj sjednici Vlade RS-a.

MUP RS-a jučer je, dan uoči početka rasprave u Narodnoj skupštini RS-a, saopćio da je donesena odluka da iz Prijedloga zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS-a povuče član koji se odnosi na formiranje rezervnog sastava policije. Objasnili su da je za uspostavljanje rezervnog sastava policije potreban duži vremenski period i sredstva, zbog čega su donijeli ovakvu odluku. Također, odlučeno je da Jedinica za podršku promijeni naziv u Žandarmerija, te da će biti dopunjena aktivnim sastavom MUP-a, prevashodno mladim policajcima.

Međutim, danas, sve do dolaska ovog zakonskog prijedloga na dnevni red, zastupnici nisu dobili amandmane niti izmijenjeni tekst zakona, zbog čega su negodovali uglavnom zastupnici opozicije.

- Tražimo pauzu od sat da nam dostavite amandmane i vi to ne uradite. Pa kakva je to odgovornost MUP-a RS-a i ministra koji i ne dođe na sjednicu. Ne povući takav zakon, a povući ključne članove. Ovo je sve jedna lakrdija – kazao je šef Kluba zastupnika SDS-a Miladin Stanić.

Predsjednik NSRS-a Nedeljko Čubrilović je rekao da je stvar predlagača da odluči kada je vrijeme za povlačenje ili treba djelovati amandmanski, te dodao da se poslovnički amandmani mogu predložiti sve dok traje rasprava o tački.