Za 113 stanova apliciralo je 480 mladih sa područja Kantona Sarajevo, a kako je ranije kazao i ministar Enver Hadžiahmetović vladalo je veliko interesovanje.

Stanovi za koje su aplicirali nalaze se na Ilidži, u Buča Potoku, te Vogošći, Šipu i Ilijašu.

Rok žalbe traje sedam dana od dana objavljivanja liste.