Projektom je predviđena i sanacija sistema odvodnje koja podrazumijeva čišćenje i nivelaciju postojećih slivnika i šahtova, kao i ugradnja novih ivičnjaka na dijelu parking prostora do stambenog objekta.

Nakon završetka asfalterskih radova pristupit će se ugradnji horizontalne saobraćajne signalizacije i obilježavanju 43 parking mjesta.

Sanacija parking prostora izvodi se na osnovu zahtjeva MZ "Malta", a procijenjena vrijednost radova je oko 40.000 maraka, navodi se u saopćenju Općine Novo Sarajevo.